קם אתר חדש למרד בהכחדה

הקוד השומרי בנו אתר חדש למרד בהכחדה

הוקם אתר חדש למרד בהכחדה!